Referencer

Jeg har gennemført Anni Kirks coachuddannelse. Anni er en utrolig kompetent coach og underviser. Man føler sig tryg på hendes hold, hvilket er en nødvendighed for at få maksimalt udbytte af uddannelsen. Jeg udviklede mig rigtig meget på de måneder uddannelsen varede og undervejs blev jeg klar over, at det job jeg havde da jeg påbegyndte uddannelsen, ikke var det rigtige for mig. Derfor har jeg i dag skiftet job og er super glad for det. Uddannelsen gav mig personlig indsigt, overblik og værktøjer, som jeg kan bruge både privat og arbejdsmæssigt. Skulle jeg på et senere tidspunkt få brug for en coach, ville jeg uden tvivl kontakte Anni.
Annelise Schack Stensgaard, Skattekonsulent i Sydbank

Min oplevelse på coachuddannelsen hos Anni Kirk har været en enestående rejse. Det har givet mig redskaber, jeg kan bruge både i mit privatliv og i mit professionelle liv som fysioterapeut. Coachuddannelsen har gjort mig bevidst om hvordan jeg tackler både mig selv og mine omgivelser på en mere konstruktiv måde, når jeg selv eller en anden rammes af hverdagens store og små problematikker. Det gør mig til en bedre ven, kæreste, datter og fysioterapeut, og min oplevelse er, at det har gjort en positiv forskel. Jeg vil klart anbefale Annis coachuddannelse. Anni er en fantastisk kvinde! Hun er dygtig, professionel og meget hjertelig, man føler sig tryg i hendes selskab. Jeg har en lille bog med ”Annis citater fra coachuddannelse” – citaterne gør livet, beslutninger og udfordringer lettere, og jeg ville ønske jeg selv havde fundet på dem.
Marie Kanstrup, fysioterapeut

Jeg har deltaget i Anni Kirks coachuddannelse og er meget imponeret over, hvordan Anni Kirk har skabt en ramme, som er super professionel, intens, tryg og afslappende på samme tid. Hun er engageret og fagligt dygtig, og fører sine kursister sikkert gennem processen, samtidig med at hun gerne deler ud af sin viden og ydelser – både på kursusdage og efter behov. Jeg har lært at anvende effektive coach-redskaber, finde årsager der kan forhindre i at præstere, samt gennem spørgsmål og dialog at se potentiale i personlige dilemmaer og udfordringer – værktøjer jeg kan anvende til at skabe motivation og handling, både arbejdsrelateret men også i min egen personlige udvikling. Alt materiale jeg er blevet mødt med er professionelt og gennemarbejdet, ligesom Hald Hovedgård er en inspirerende ramme for uddannelsen. Min bedste anbefaling er hermed givet videre.
Helle Christensen, Soc. Mentor Jobcenter Nordfyn

Jeg har fået stort udbytte af at deltage i coachuddannelsen hos Anni Kirk. Jeg har især mærket et markant udbytte, når jeg holder samtaler med mine kursister. Den coachende tilgang og spørgeteknikker har hjulpet mig til at åbne op for de svære samtaler, og til at nogle kursister har kunnet fået øje på, hvordan de kan skabe forandring. Jeg bruger ofte de lærte modeller i min undervisning og i mine samtaler. På den personlige front har det også givet meget at arbejde med egne mønstre og overbevisninger. Jeg synes selv, jeg er blevet en bedre udgave af mig selv med et positivt mindsæt. Jeg er blevet god til ikke bare at sætte mål, men også til at turde udleve dem. Elsker sætningen ”med ordene skaber du virkeligheden”. Så tak til Anni for de mange redskaber, denne uddannelse har givet mig.
Rikke Fromberg Arvid, underviser VUC Djursland

Jeg har deltaget i coachuddannelse hos Anni Kirk. En meget inspirerende uddannelse, hvor Anni spreder sin entusiasme for kommunikation og tænkning via modeller og principper for coaching. Det forgår gennem en veksling mellem teoretiske input og øvelser, hvilket gør uddannelsesdagene afvekslende. Efter at have deltaget i uddannelsen er jeg blevet et redskab rigere i mit job. Som sparringspartner bruger jeg en coachende tilgang og får derigennem skabt refleksion hos medarbejderen fremfor at jeg blot giver råd og vejledning. Jeg benytter ofte de modeller jeg har lært i forskellige processer. Rent personligt giver uddannelsen også anledning til megen selvrefleksion. Som coach er det vigtigt, at man også er villig til at skabe forandringer hos sig selv, og dette opstod helt naturligt gennem uddannelsesforløbet. Jeg vil klart anbefale coachuddannelsen hos Anni Kirk.
Anita Svarre Rosenquist, dagplejepædagog

Efter at have deltaget i Anni Kirks coachuddannelse er jeg blevet bedre til at støtte vores medlemmer i processen med at overvinde frygten og dermed frigøre potentialet til at gøre det personen inderst inde gerne vil, og derefter få det til at lykkes. Coachuddannelsen hos Anni Kirk har givet mig motivation til at arbejde videre med coaching og få mig til forstå vigtigheden i at arbejde målrettet, fokuseret og frigive energi til nye forandringer.
Gitte Knakkergaard, vejleder ved HK MIDTVEST

Jeg har deltaget i coachuddannelse hos Anni Kirk og hun er den mest dedikerede underviser, som jeg har mødt i mit arbejdsliv. Hun formår på helt særlig vis at formidle og omsætte teori til anvende praksis. Jeg havde et mål om at udvikle mig såvel personligt som ledelsesmæssigt. Dette er til fulde blevet indfriet. Forløbet er planlagt og afviklet i en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg og konkret træning i mindre gruppe. Anni Kirk og hendes dygtige medundervisere afvikler dagene med en stram og præcis struktur, som betyder, at alle får optimalt udbytte af den ramme, der er sat. Deltagernes meget forskelligartede baggrunde giver en perfekt mulighed for at arbejde med coaching.
Berit Vinther, Dagplejeleder Favrskov Kommune

Jeg har med meget stor fornøjelse deltaget på Anni Kirks coachuddannelse. Uddannelsen har haft et meget højt fagligt niveau, krydret med erfaring og viden samt masser af praktisk coachtræning sammen med engagerede medkursister. Det har været en inspirerende oplevelse at møde Annis engagerede og veltilrettelagte undervisning. Det er effektivt, intenst og meget interessant undervisning. Hendes evne til at ramme det rette niveau og hele tiden bringe relevante indspark i spil er unik. Jeg kan kun anbefale alle at deltage i coachuddannelsen, uanset om du ønsker at anvende det til personlig udvikling eller udvikling af mennesker.
Anders Boll Mikkelsen, forstander Staby Efterskole

Coachuddannelsen hos Anni Kirk er en supergod uddannelse, som jeg har fået et meget stort udbytte af. Både personligt og i mit faglige virke som underviser og projektkoordinator på et gymnasium, hvor arbejdet med elevernes udvikling er det vigtigste. Uddannelsen, der har en velafstemt vekselvirkning mellem teori, praksis og refleksion, er udfordrende og udviklende i en meget tryg atmosfære med gode, velforberedte og nærværende undervisere og engagerede medkursister. Feedback fra både undervisere og medkursister har været særdeles konstruktiv og i høj grad afpasset den enkelte. Og rammen om uddannelsen, Hald Hovedgård, sætter prikken over i’et med sin unikke stemning og fremragende mad.
Peter Arnborg Videsen, underviser på Viborg Gymnasium og HF

Min motivation for at deltage i Anni Kirks coachuddannelse har været undervejs i mange år. Indholdet i Anni Kirks uddannelse er baseret på ICF’s kernekompetencer, der er yderst relevante for syge- og sundhedsplejen og er en klar overbygning til de kommunikative værktøjer, som den traditionelle sygeplejeuddannelse består af. Anni har en perfekt vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor vægten er på det praktiske og dét, der giver værdi. Der er meget træning i brug af en række konkrete og meget brugbare modeller og kommunikationsværktøjer, hvor man allerede fra første dag bliver trænet i at bruge værktøjerne i praksis. Anni er en superlevende og meget inspirerende underviser, der benytter forskellige og relevante undervisningsmetoder. Det gør indlæringen nærværende og brugbar. Hun er utrolig kompetent i.f.t. at give anerkendende feedback, og det har givet, at jeg løbende er blevet udfordret med konkrete opgaver, med den effekt, at jeg gang for gang er blevet bedre. Hun er utrolig rummelig og er god til at give plads til alle – og ikke mindst finde det potentiale vi alle på holdet havde – så vi, i et fortroligt rum, kunne hjælpe og inspirere hinanden gennem hele uddannelsesforløbet. Effekten af at have deltaget på Anni Kirks uddannelse er, at jeg nu er meget mere bevidst om og målrettet i at bruge de rette spørgsmål på det rette tidspunkt, hvilket har haft en stor effekt både privat og på arbejde. Mit energiniveau er steget betydeligt, hvilket jeg mener ligger i, at jeg nu er blevet bedre til at placere ansvaret det rette sted. Mit mål med uddannelsen er til fulde opfyldt og mere til.
Hanne Fredslund, sundhedsplejerske

Jeg tog diplom i ledelse og coaching. Det gav appetit på mere, og efterfølgende har jeg deltaget i Anni Kirks coachuddannelse. Den rejse jeg har været på sammen med de andre deltagere har været helt fantastisk. Jeg havde via diplom den teoretiske del inde på kroppen, så det der skete på coachuddannelsen var vel nærmest at der kom kød på kroppen. Den form for undervisning Anni praktiserer med vekslende teori og praktiske øvelser passer lige præcis på mig. Annis tilgang til os og den undervisning hun leverer er helt fantastisk – den summer at livsglæde og engagement, og hun formår samtidig at få den enkelte til at føle at man er verdens midte. En helt igennem fantastisk oplevelse. Jeg glæder mig til, at jeg skal på mentorcoaching.
Torben Hamann, institutionsleder

Jeg har gennemført coachuddannelsen hos Anni Kirk og er meget taknemmelig over lige netop at have gået på hendes uddannelse. Anni er en eminent dygtig og erfaren underviser og coach, og hendes undervisning er meget seriøs og velstruktureret. Hendes behagelige facon har fra første dag skabt en god stemning på holdet, og der har altid været plads til at få svar på individuelle spørgsmål. Undervisningen har været en god blanding af teori og praksis, og med supergod udnyttelse af tiden. Jeg er blevet udfordret konstant, og altid med følelsen af at være blevet godt klædt på til opgaverne, som altid har været klart og præcist definerede. Hendes feedback har hele vejen igennem været præget af stor præcision, menneskelig erfaring og faglig indsigt. Jeg har opdaget undervejs i forløbet, hvor udviklende et redskab coaching er og har erfaret, at mine nye indsigter skaber ringe i vandet på alle områder i mit liv.
Signe Laumark, musikpædagog, Århus

Tak for 10 fantastiske dage på Hald hovedgård. Det har været en utrolig spændende rejse, hvor jeg har fået et godt og fast fundament at arbejde videre med som coach, men samtidig også er blevet meget klogere som menneske. Anni underviser med et meget stort engagement og en fantastisk energi, som hurtigt smitter af på holdet. Der er en perfekt vekslen mellem teori og praksis og hele tiden er der assistenter til rådighed for at sikre, at ingen blev tabt. Anni er desuden god til at krydre de teoretiske gennemgange med gode relevante eksempler. Eksempler som formidles med alvoren i fokus men samtidig med stor humor, så pointerne huskes. Anni mødte os alle, lige der hvor vi var. Vi blev kastet ud på dybt vand, men ikke dybere end at vi kom i land igen. Jeg kan varmt anbefale coachuddannelsen hos Anni Kirk.
Anne-Mette Larsen, projektleder Århus Kommune

Jeg har gennemført coachuddannelsen hos Anni Kirk og det er en uddannelse på et meget højt niveau. Jeg vil bl.a. fremhæve intensiteten i hver eneste kursusdag og Annis energi og humor. Det er berigende at opleve en person, som i så høj grad afspejler det, hun underviser i. Også ros til de højt kvalificerede assistenter.
Mette Junker, skoleleder Hald Ege Efterskole

Supergodt og veltilrettelagt kursus på alle måder – deltagerne, underviserne, imødekommenheden, undervisningen, instruktionerne, kendskabet til kursisterne, etikken, materialerne, forberedelserne til næste modul, kursussted og mad – alt var i den grad i orden fra start til slut. Jeg har fået et meget stort personligt udbytte, som er umiddelbart brugbart i min dagligdag som leder. For mig har det særligt gjort indtryk, hvordan man med enkle spørgsmål og evnen til at lytte med alle sanser kan medvirke til, at mennesker opnår stor indsigt og bevidsthed om deres ageren i eget liv. Jeg kunne ønske mig at ordet coach blev erstattet eller suppleret med ordet kommunikation. Begrebet coach er desværre misbrugt i vide kredse og efterlader derfor skepsis hos mange mennesker – det er meget ærgerligt!
Karen Stenstrup, afdelingsleder Sundhedsplejen Viborg Kommune

Coachuddannelsen hos Anni Kirk har for mig været banebrydende. Den har medvirket til, at både mit arbejdsliv og mit privatliv har fået nye vinkler og nye muligheder. Uddannelsen har givet mig en forståelse for, hvor stor betydning vores tanker har for vores adfærd og handlinger, og at adfærden kan ændres via tankerne. Coachuddannelsen har fra modul 1 påvirket de samtaler, jeg har i min hverdag. Der er kommet et løft i indholdet, og der skabes langt mere refleksion end tidligere hos de borgere, jeg møder i mit job i Arbejdsmarkedsafdelingen. Selve undervisningen foregår på et meget højt niveau, måske den bedste undervisning, jeg har oplevet i mit liv. Anni fremstår for mig som en rollemodel. Hver kursusdag har budt på store udfordringer med professionelle tilbagemeldinger, der har været anvendelige og brugbare i forhold til personlige udviklingspunkter – og samtidig en tydelig præcision af det, der var godt. Jeg har sat stor pris på punktligheden og den fulde udnyttelse af de timer, jeg har tilbragt på Hald Hovedgård. Jeg har virkelig oplevet, at tiden er blevet anvendt så godt som muligt. Sidst men ikke mindst har jeg mødt en humor, en glæde og en ærlighed i undervisningen, som har været motiverende og virket for mig. Anni Kirk har gjort en forskel i mit liv, og jeg har meget at takke hende for.
Bodil Almind Andersen, Fysioterapeut, Arbejdsmarkedsafdelingen Holstebro Kommune

Coachuddannelsen hos Anni Kirk har givet mig en personlig ballast og fagligt input, som jeg kan bruge i alle hverdagens aspekter. Forløbet har sat en spændende og inspirerende forandringsproces i gang – mit syn på arbejdet, verden og mig selv har ændret sig. Kombinationen af teori og praktiske opgaver gjorde det levende og meget nærværende, og arbejdet med øvelserne er ekstremt lærerigt. Annis professionalisme og engagement er imponerende – tiden flyver, mens vi bliver kørt ud i mange kroge af coachingens spændende verden. Jeg har fået mod på mere.
Charlotte Stensig, Udviklingskonsulent Region Midt

Det har været en helt enestående og skelsættende oplevelse for mig at deltage på coachuddannelsen hos Anni Kirk. Jeg har aldrig mødt en mere velforberedt underviser. Alt fra indholdet i undervisningen, fokus på de enkelte moduler/dage til valg af kursussted – så er der hele vejen tale om topklasse. Jeg oplever Anni som en fantastisk person og coach, som virkelig forstår at udvikle mennesker. Hun forstår at møde den enkelte kursist, og hun formår at vinde kursisternes tillid og respekt allerede den første dag. Sammen med 2 dygtige medundervisere har Anni Kirk gjort en stor forskel i mit liv. Jeg har fået åbnet “en dør for livet” – tak for det! Jeg kan varmt anbefale Anni Kirks coachuddannelse, hvad enten du har fokus på det jobmæssige aspekt eller du ønsker personlig udvikling.
Signe Kristensen

“Et dejligt og inspirerende kursus hvor blikket blev rettet både indad og fremad mod en horisont, som til stadighed flytter sig. Kombinationen af teori og øvelser var fint afstemt og altid med en synlig rød råd. Som læge sundhedsvæsenet har jeg fået et værktøj af uvurderlig styrke. Annis høje moral og etik omkring hendes fag var en sidegevinst, som jeg vil tage med mig fremover.”
Marlene Mohr, Læge Herlev Sygehus

“Jeg har været på coachuddannelse hos Anni Kirk. Det var meget vigtigt for mig at finde den helt rigtige og kompetente uddannelse og jeg har brugt meget tid på at undersøge det store udbud af uddannelser. Jeg valgte Anni Kirk og det var det helt rigtige valg. Det har været en meget inspirerende og lærerig uddannelse, både i forhold til min personlige udvikling og faglige kompetencer. Det er en optimal uddannelse, uanset om den skal anvendes i lederjob, som ansat eller som selvstændig coach. I løbet af uddannelsen, som er en kombi-nation af inspirerende undervisning og træning, tilegnes viden om og færdighed i at anvende coaching. Jeg føler mig kompetent til at anvende coaching efter denne uddannelse. Derudover foregår det i smukke og inspirerende omgivelser på Hald Hovedgaard. Værd at rejse efter.”
Birgit Frank, Projektkoordinator / Konsulent, Galten

“Jeg har som rektor fundet coach-uddannelsen særdeles udbytterig. Undervisningen har været af højeste kvalitet med en sublim veksling mellem teori og praksis. Strukturen af kurset har givet tid til refleksion og implementering af de personlige målsætninger, man gennem forløbet har sat sig. Endelig har der været stort udbytte i samarbejdet med de øvrige kursusdeltagere, som alle har været inspirerende og motiverende at arbejde sammen med. Ønsker man at blive coachinguddannet eller være coachende leder kan Anni Kirks coachinguddannelse varmt anbefales.”
Ole Droob, Rektor Aalborg Studenterkursus

“Jeg har afsluttet coachuddannelsen hos Anni Kirk, og det har været et fantastisk forløb, hvor teori og det praktiske er gået op i en højere enhed. Jeg havde ikke forestillet mig, at et kursus kunne skabe så megen udvikling såvel fagligt som personligt. Som underviser er Anni Kirk yderst skarp og kompetent, og hun formidler med dynamik, stor sikkerhed, humor og en sjælden evne til at se og møde os hver især på netop det udviklingstrin, hvor vi er. Kurset har givet et fantastisk fundament til at arbejde videre med coaching. Stor tak og ros til Anni – det var været et enestående kursus.”
Gitte Abildtrup Møller, LMS – Levende Musik i Skolen

“Jeg vil gerne kort give udtryk for min begejstring for forløbet af coach-uddannelsen. Forløbet var planlagt godt med tid til at reflektere og få stoffet uddybet. De ekstra undervisere var gode og kompetente, og de formåede alle på bedste vis drage paralleller mellem teori og praksis. Dejligt at opleve at der fra undervisernes side var en forventning om, at tiderne blev overholdt – og måden det blev effektueret på. Jeg føler mig meget godt rustet til at bruge coaching professionelt. Også ros til holdet, som udviste meget stort engagement, humor og respekt for vores forskelligheder.
Niels Henrik Bech, Boformen Aas i Thisted

“Jeg har deltaget i Anni Kirks coach-uddannelse med udgangspunkt i de kernekompetencer og den etik, som ICF står for. Jeg har til fulde fået indfriet mine forventninger om at samle erfaringer og få fyldt “værktøjskassen” med effektive metoder, som gør det muligt for mig fremover at arbejde professionelt med coaching. Den største gevinst for mig har været den kilde til inspiration og erkendelse, som det har været at modtage undervisernes kompetente feedback på mine egne og medkursisternes coachingøvelser. Jeg tænker med glæde tilbage på de lære- og erkendelsesrige dage på Hald Hovedgaard, hvor vi i fantastiske omgivelser, med suverænt undervisningsmateriale og på en uformel, professionel og medrivende måde blev undervist med dedikation og indlevelse. Coaching er på dagsordenen i mange virksomheder og organisationer, og udbuddet af kurser er mangfoldigt. Jeg er dog ikke i tvivl: Vil du have det bedste af det bedste, skal du vælge Anni Kirks coach-uddannelse. Sjældent har jeg mødt en så kompetent underviser som Anni Kirk. Anni mestrer at kombinere det teoretiske med det praktiske – godt sekunderet af sine dygtige med-undervisere. Alt omkring Annis kursus er præget af ordentlighed: Det organisatoriske er der styr på, og alle bliver behandlet på sober og reel måde – og altid med en positiv indgangsvinkel. For mig har uddannelsen betydet at jeg føler mig i stand til at gennemføre en professionel coach-session. Men derudover – og nok så vigtigt – har det betydet, at jeg i min dagligdag er begyndt at integrere coaching i den måde jeg kommunikerer på, både som leder og som familiefar. Coach-kurset strækker sig over 10 dage, og hvert et minut er givet godt ud, hvilket også blev bekræftet af tilbagemeldingerne til Anni ved kursets afslutning. Aldrig har jeg oplevet en så positiv tilbagemelding.”
Flemming K. Marker, Sektionsleder Fødevareregion Nord, Viborg

“Jeg har deltaget i Anni Kirks Coach-uddannelse og fået et særdeles godt og brugbart udbytte. Jeg arbejder i KMD som Change Manager og teamchef og har tidligere modtaget undervisning i coaching, men den læring jeg har fået på denne coach-uddannelse har været outstanding. Anni er professionel og kompetent. Som underviser er Anni seriøs, engageret og fantastisk til at sikre involvering fra alle kursister – og gør en ære i at sikre kursister optimal læring. Den skarphed Anni formår at levere har jeg ganske enkelt aldrig tidligere oplevet – hverken i uddannelsesøjemed eller i kursusøjemed. Min værktøjskasse er udvidet, og jeg er bedre rustet til at varetage min rolle som daglig leder – og ikke mindst som forandringsagent i en stor virksomhed.”
Pernille Chalmer Blomgren, Change Manager og teamchef, Change Management KMD

“Jeg har tidligere med stort udbytte deltaget i et kortere kursus i coaching og vejledning med Anni Kirk som underviser og var derfor meget motiveret, da hun udbød coachuddannelsen. Det har været en stor personlig udfordring at arbejde med at blive en bedre udgave af sig selv gennem hele forløbet. Der har for mig været stor sammenhæng mellem den gennemgåede teori og den viden, jeg havde med mig. Derudover har der været en god fordeling mellem teori og praktiske øvelser. Anni Kirk er en meget kompetent underviser og for mig en god rollemodel. Hun er meget engageret, er god til at få alle på holdet med og få det bedste frem i alle. Det har været meget inspirerende at være på Hald Hovedgård. Jeg føler mig godt rustet til at starte som selvstændig coach og konsulent, og jeg kan varmt anbefale kurset til andre, der ønsker at uddanne sig til coach eller blot ønsker at bruge coaching i sit job.”
Kirsten Kjærgaard, Konsulent og coach

“Jeg har deltaget i Anni Kirks Coach-uddannelse og fået et stort udbytte af kurset. Indholdet var relevant, og de mange praktiske øvelser gjorde de teoretiske oplæg tilgængelige, spændende og vedkommende. Det er tydeligt at mærke, at Anni Kirk er en erfaren og kompetent underviser, der i sin undervisning meget elegant jonglerer mellem det alvorlige og det humoristiske. I sin undervisning formår Anni Kirk at få alle med på en måde, så alle oplever anerkendelse og værdsættelse. Jeg kan varmt anbefale andre at deltage i et lignende kursus.”
Gitte Skyum Kjøge, Leder i Viborg Kommune

Coachingforløb “Dette forløb har givet mig et overblik over de grundlæggende værktøjer, modeller og baggrunde i coachingen. Et overblik jeg nemt kan bygge videre på, og fordybe mig yderligere i herfra. Samtidig føler jeg, at jeg har fået lært det grundlæggende håndværk i coaching – kurset lægger i meget høj grad op til at få håndværket lært gennem øvelse og træning – og det giver bonus. Jeg er gået fra forløbet med en bunke af muligheder for at bygge videre og udvikle mig som coach – for nu har jeg styr på det grund-læggende. Det har været en super-effektiv måde at lære på.”
Vivian Hasling Bang, Konsulent, MIT basic

“Jeg har i perioden marts til juni gennemført en coach-uddannelse ved Anni Kirk. Jeg har til fulde fået indfriet mine forventninger, både til det faglige indhold og til den måde kurset var tilrettelagt og blev gennemført på. Specielt de praktiske øvelser og den feedback der blev givet, havde stor betydning. En afgørende faktor for det succesfulde forløb kan tilskrives Anni Kirks seriøse og kompetente måde at agere på. I et noget ugennemsigtigt marked er det for mig vigtigt at holde en høj moral. Det gør Anni Kirk – både i sin undervisning og i den personlige rådgivning og vejledning kursisterne får under uddannelsesforløbet. På baggrund af mine oplevelser og mit udbytte af coach-uddannelsen og fra andre kursusforløb, kan jeg varmt anbefale Anni Kirk som kursusudbyder.”
Claus H. Christensen, Erhvervskonsulent, LBR – Holstebro Kommune

“Jeg har deltaget i Anni Kirks coach-uddannelse, og hele forløbet er gennemsyret af Annis enorme overblik, overskud og skarphed. Anni formår gennem hele forløbet at skabe udvikling og refleksion hos samtlige deltagere. Jeg har stor respekt for den måde, Anni skaber en hårfin balance mellem teori og praksis, således at rummet for læring hele tiden er optimal. Og sjældent har jeg hørt så mange kursister udtale sig SÅ positivt.”
Xenia Kallesen, Lærer på Nordre Skole i Viborg

“Efter 4 års arbejde med selvstyrende team og et voksende antal opgaver, som det enkelte team skal løse, trængte vores teamsamarbejde til ny inspiration. I den forbindelse fik vi anbefalet Anni Kirk, der i en tæt planlægning med skolen sammensatte et kursusindhold omkring coaching og teamroller i selvstyrende team. Anni Kirk formåede gennem en veltilrettelagt og målrettet undervisning at fange både lærere og pædagoger med en vekslen mellem undervisning og praktiske øvelser. Evalueringen af kurset viser en usædvanlig høj tilfredshed, og jeg kan på den baggrund anbefale Anni som oplægsholder til andre skoler, der trænger til inspiration til arbejdet i de selvstyrende team.”
Jens Pedersen, Regionsleder, Christinelystskolen, Lemvig

“Kurset er et af de bedste kurser, jeg har været på. Ja, det er det kursus, som har haft den mest afgørende betydning for både min faglige og personlige udvikling. Inspireret af teorien, de mange praktiske øvelser og det engagement Anni udstråler som underviser, har givet mig så meget inspiration, at jeg i dag arbejder med at implementere reflekterende team på mit arbejde, mødes regelmæssigt i en træningsgruppe og fortsat er i gang med uddannelse inden for coaching og NLP. Kurset har således givet mig en meget større bevidsthed og ansvarsfølelse både i forhold til mit job og som privatperson – et redskab til at være “leder i mit eget liv.”
Hanne Fejerskov, underviser ved Social- og Sundhedsskolen Viborg Amt

“Jeg har deltaget i et helt fantastisk og udbytterigt kursus i coaching med en meget engageret underviser. Anni forstår at få alle med i processen og har en meget behagelig måde at undervise på.”
Hanne Nonbo Christiansen, socialrådgiver ved Viborg Kommune

“I foråret gennemførte Anni Kirk et udviklingsforløb for hele personalet på Boformen Aas med fokus på coaching og supervision. Formålet var at give personalet værktøjer og redskaber til det kollegiale samarbejde og på den måde fremme samarbejdet og den enkeltes personlige og faglige udvikling. På en temadag i november påbegyndte vi sammen med Anni arbejdet med mission, vision og værdier, hvor det handlede om at finde frem til de værdier, som skulle være kendetegnende for Boform Aas fremover, og hvordan værdierne skulle bruges i praksis i hverdagen. På efterfølgende temadage blev der arbejdet med dette, og Anni fulgte endvidere op på det arbejde, der var sat i gang med coachinggrupperne på Aas for at fastholde dette som et aktivt værktøj og kommunikationsform. Vi har oplevet Anni Kirk som en kompetent coach og udviklingskonsulent som med humor og nærvær har igangsat og implementeret kollegial coaching som et aktivt redskab i medarbejdergruppen. P.t. arbejder vi stadig med mission, vision og værdier, som er blevet til under Anni’s vejledning. Hun har formået systematisk at fastholde den røde tråd hele vejen igennem processen.”
Kelly Berg, leder, Boformen Aas

“Over en periode på 10 mdr. har jeg gennem et Socialfondsprojekt mellem UU-Herning, UU-ViborgEgnen og EUC-Midt haft den store fornøjelse at stifte bekendtskab med Anni og coaching. Såvel vejledningsfagligt som rent personligt har det givet mig et kvantespring at modtage coaching af Anni. Jeg har fået nye vejledningsmæssige ideer og vinkler på mit arbejde, nye strategier til mestring af problemstillinger og redskaber til at opnå ønskede tilstande. Anni er professionel, skarp og kompetent – og samtidig er hun en varm og tillidsvækkende person. Hun formår via spørgsmål og fokusering at komme ind til kernen og få siet alt det forstyrrende og mindre væsentlige fra. Samarbejdet med Anni har åbnet en verden af værktøjer og nye måder at tænke og vejlede på – og ikke mindst givet appetit på mere. En session med Anni giver ny energi, lyst, mod og ikke mindst redskaber til forandring.”
Kirsten Thyregod, Vejleder, UU-Herning