Personlig coaching

Både ledere og medarbejdere kan fra tid til anden befinde sig i en situation, som af forskellige årsager kan være svær at overskue og derfor have brug for en coach. Det kan handle om fusioner, stress, forandringer på arbejdspladsen, at man går fra at være medarbejder til leder, at man som leder savner gennemslagskraft eller ikke er i stand til at prioritere – eller en lang række andre årsager.

Hvad er personlig coaching?

Personlig coaching er en samtale, hvor du bliver afklaret på de områder, som er vigtige for dig, og hvor du får støtte til at nå de mål, som du ønsker for dig selv og din virksomhed.

Måske er der områder i dit liv, hvor du ønsker at skabe forandring, måske har du svært ved at få gennemført det, du gerne vil, måske er du kørt fast i uhensigts-mæssige mønstre eller vaner, måske er du stresset og har svært ved at prioritere i en bestemt situation eller i dit liv generelt – og måske har du helt andre grunde til at bruge en coach.

Dit udbytte af personlig coaching

Du vil blive motiveret, udfordret, støttet, konfronteret, anerkendt – afhængigt af din situation og de ønsker og behov, du har, og du vil opleve, at du bliver i stand til at handle og mærke dit råderum vokse.

Personlig coaching kan handle om både personlige og arbejdsmæssige emner – ofte vil det være en kombination.

Et coachingforløb aftales individuelt, og et forløb vil typisk bestå af mindst 5 coachingsamtaler.

For mere information eller for at lave en aftale tryk her.