Kunder

I en årrække har jeg været ekstern konsulent for Københavns Professionshøjskole, hvor jeg underviser på følgende kurser:

 • Direktions- og ledelsessekretæren
 • Teamleder/Faglig koordinator

Ang. disse kurser se Københavns Professionshøjskoles hjemmeside: www.kp.dk.

I det følgende er nævnt nogle af de virksomheder og organisationer, som jeg samarbejder og har samarbejdet med.

 • Esbjerg Kommune
  Kurser i Positiv Psykologi
 • Herning HF og VUC
  Kurser for undervisere i den motiverende og forpligtende elevsamtale
 • Ikast-Brande Kommune
  Visions- og værdiafklaringsforløb for Sundhedsplejen
 • Struer Kommune
  Diverse opgaver for Sekretariatet, Socialcentret og Jobcentret
 • Fødevarestyrelsen
  Temadage og individuelle coachingforløb
 • Silkeborg Kommune
  Visions- og værdiafklaring for Sundhedsplejen
 • Viborg Kommune
  Visions- og værdiafklaring samt intern coachuddannelse for Sundhedsplejen
 • Revisionsfirmaet Lars Olsen A/S
  Organisationsudvikling
 • Region Midt
  Afdelingsseminar
 • Skanderborg-Odder Center for Uddannelse
  Implementering af teamstruktu
 • Vesthimmerlands Gymnasium og HF
  Kursusforløb om brug af coaching i elevsamtale
 • Jobcenter Skive
  Kursusforløb om coaching og samtaler
 • Århus Købmandsskole
  Coachingforløb for lærere og vejledere
 • Skov & Landskab
  Temadage om prioritering af tid og opgaver
 • Dansk Landbrug Sydhavsøerne
  Udviklingsforløb for chefer og teamledere
 • LandboMidtØst
  Udviklingsforløb for teamledere
 • Viborg Kommune
  Coaching for ledere og “MUS der giver mening” samt individuelle coachingforløb
 • UU MidtNordsjælland
  Formulering af mission, vision og værdier samt fokus på vejledningsværktøjer
 • EUC Nordvest i Thisted
  Intern coach-uddannelse for chefgruppe og koordinatorer
 • Haugårdhus – opholdssted for børn og unge
  Organisations-, leder- og medarbejderudvikling
 • Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder
  Kursusrække for medarbejdere og ledere med fokus på værdier
 • Heden & Fjorden
  Temadage i.f.m. fusion samt lederudviklingsforløb for chefer og gruppeledere
 • Boligselskabet Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup
  Implementering af Lean – optimering af processer og arbejdsgange.
 • Randers Kommune
  Temadag om forandring samt supervision og coaching af gruppeledere ved CBR
 • Økonomiministeriet, Miljøministeriet samt Indenrigs- og Socialministeriet
  Temadage med fokus på kommunikation, værdier og teamudvikling
 • Esbjerg Kommune
  Lederudvikling samt coaching og forandringsledelse for personale i Dagpasningen
 • Boformen Aas i Thisted
  Formulering af mission, vision og værdier samt implementering af en coachende kultur
 • Skive Kommune
  Kursusforløb for Familieafdelingen og Sundhedsplejen
 • LMS Århus – Levende Musik i Skolen
  Strategiudvikling
 • Kommunikationscenter Thisted
  Formulering af mission, vision og værdier
 • Nordre Skole og Søndre Skole i Viborg
  Coaching for lærergruppen
 • UU-ViborgEgnen og UU-Herning
  Udviklingsforløb for vejledere
 • Agroskolen i Hammerum
  Visions- og værdiafklaring
 • Djurslands Erhvervsskoler
  Udviklingsforløb for chef- og ledergruppe
 • Århus Kommune
  Kursus i coaching for mentorer og vejledere

Derudover har jeg samarbejde om kurser og temadage med en lang række andre organisationer, ligesom jeg er personlig coach for et antal ledere og medarbejdere fra disse organisationer.