Konsulentydelser

Det er vigtigt at kunne se og skabe sammenhæng mellem visioner, mål og strategier og den hverdag, som ledere og medarbejdere skal agere i, og hvor de forventes at skabe resultater.

Og selv om mange organisationer kommer ud for de samme udfordringer og problemer, viser det sig på forskellig måde, da det jo altid vil tage farve af den aktuelle virksomheds kultur og situation i øvrigt.

Derfor udvikler og tilpasser jeg ethvert udviklingsforløb til den pågældende organisations behov og ønsker – og det sker altid i et tæt samarbejde med kunden.

De enkelte udviklingsforløb kan derfor være meget forskellige. Her er nævnt nogle af de områder, som kan indgå i et forløb:

 • Visions- og strategiudvikling
 • Afklaring af værdier
 • Lederudviklingsforløb
 • Kurser, træning og temadage for ledere og medarbejdere

Undervejs i de enkelte forløb kan f.eks. følgende områder og emner indgå afhængigt af behov og ønsker:

 • Værdibaseret ledelse
 • Coaching
 • Forandringsledelse
 • Situationsbestemt ledelse
 • Lean – optimering af processer og arbejdsgange
 • Kommunikation og samarbejde
 • Personlig udvikling
 • NLP
 • Stresshåndtering
 • Teambuilding og teamudvikling
 • Supervision
 • Præsentation og formidling